home
español | euskara
hau

Zertan eragiten dien irakasleei

Unibertsitateko ikasleen estatutuan irakasleei dagokienez ageri diren puntu nagusiak hauek dira:

  • Irakaskuntza planen prestakuntza eta informazioa.
  • Ikasleari laguntzea tutoretza-aukera zabalaren bidez.
  • Ebaluazio objektiboa eta, ahal bada, jarraitua, eta ebaluazio-proben programazioari eta kalifikazio sistemei buruzko informazioa ematea. Araudiak ezarritakoari jarraituko zaio.
  • Ikasketak eta lana bateragarri egiteko aukerak eskaintzea ikaslei.
  • Curriculum praktikak eta curriculumetik kanpoko praktikak sustatzea.
  • Ikasleen lanen jabetza intelektuala bermatzea, eta beren egiletza aitortzea.
  • Ikasleei subjektu aktibo gisa prestakuntza osoa eta kalitateko laguntza ematen laguntzea.
  • Unibertsitateko arartekoari garrantzia ematea bere eginkizunak betetzen.
  • Bizikidetza eta ardurakidetza sustatzeko batzordeetan parte hartzea.
  • Aukera berdintasuna bermatzea desgaitasuna duten ikasleei.
Nafarroako Unibertsitate Publikoa